Stichting Hoogwijs
in Onderwijs

Stichting Hoogwijs in Onderwijs bevordert en ontwikkelt passend onderwijs voor hoogbegaafden en begaafden. Daarnaast brengen we verbinding tot stand tussen mensen die (hoog-)begaafd zijn. Ieder kind verdient tenslotte goed onderwijs en een plezierige schooltijd.

(Hoog-)begaafd onderwijs waar scholing en zorg samenkomen

Onze stichting bestaat uit bevlogen professionals uit diverse disciplines. We werken daar waar beleid de uitvoering raakt en richten ons op de onderwijsprocessen. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling van passend onderwijs voor hoogbegaafden en begaafden. Maatschappelijke en sociale inzet, maar ook een duurzame aanpak zitten daarbij in onze genen. Het kind staat centraal. 

Het geven van kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden vraagt om een keten van samenwerking. Vaak weten mensen heel goed wat ze zelf doen, maar is het niet te voorzien wat het effect is van deze werkzaamheden/initiatieven op de rest van de keten. Ook is niet altijd duidelijk of zaken het effect opleveren dat je graag wilt bereiken, zoals kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden.

Het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs wordt gevormd door een samenspel tussen leerling, ouders, scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Om ook juist (hoog-)begaafde kinderen te bereiken, die zich vaak onvoldoende gehoord voelen, is het belangrijk om verschillende groepen te laten participeren in het onderwijs. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat er nodig is. En onder deze ervaringsdeskundigen scharen wij ook de leerling zelf. Door deze ervaringen optimaal te benutten ontstaat een waardevol samenspel. Iedereen heeft immers zijn/ haar talenten.

Doelstellingen van samenwerking met gemeenten om strategisch beleid in het onderwijs te vertalen naar de uitvoeringspraktijk
Leden van het Netwerk Hoogbegaafdheid – Stichting Hoogwijs in Onderwijs

Het is onze overtuiging dat voor elke betrokken partij meerwaarde kan worden gecreëerd in het proces van kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden. Daarbij wordt gekeken naar draagvlak, maar ook naar de haalbaarheid van goede ideeën. Succesvol samenwerken is het meest waardevolle dat kan worden gecreëerd voor alle stakeholders. In dit proces benut Stichting Hoogwijs in Onderwijs de aanwezige kennis, deelt kennis, maakt veel gebruik van aanwezige creativiteit en motiveert stakeholders om aan de slag te gaan. Er wordt geluisterd naar standpunten, en gezocht naar belangen, en er wordt bijgedragen aan de ondersteuning in het proces van het organiseren en beheersen van kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden.

Ben je leerling, ouder, school, samenwerkingsverband of gemeente en ben je op zoek naar ondersteuning in het proces van kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden, dan kunnen wij je hier mee helpen. Stichting Hoogwijs in Onderwijs biedt ondersteuning in het proces van het organiseren en beheersen van kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden. Hierbij wordt het (hoog-)begaafde kind centraal gezet.

Contact opnemen

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning in het proces van kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. Ook zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid