Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van de website van Stichting Hoogwijs in Onderwijs gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Stichting Hoogwijs in Onderwijs behoudt zich het recht voor deze bepalingen (disclaimer) op elk gewenst moment aan te passen.

Actualiteit en inhoud website

Stichting Hoogwijs in Onderwijs onderhoudt en actualiseert de inhoud van deze website. Stichting Hoogwijs in Onderwijs verschaft informatie op de website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Hoogwijs in Onderwijs streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden en heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op de website.

Stichting Hoogwijs in Onderwijs kan niet garanderen dat alle informatie op elk moment actueel, correct en volledig is. Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast.

Stichting Hoogwijs in Onderwijs is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website. In geen enkel geval zal Stichting Hoogwijs in Onderwijs aansprakelijk zijn voor schade geleden door u, of iemand anders genomen beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze site. Stichting Hoogwijs in Onderwijs is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site.

Stichting Hoogwijs in Onderwijs zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Stichting Hoogwijs in Onderwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van de website.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website van Stichting Hoogwijs in Onderwijs.

Links en verwijzingen naar andere sites

De website van Stichting Hoogwijs in Onderwijs bevat links naar andere sites. Stichting Hoogwijs in Onderwijs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Wij geven geen garantie over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar de website van Stichting Hoogwijs in Onderwijs

Het is niet toegestaan links of verwijzingen te maken van een andere site naar de site van Stichting Hoogwijs in Onderwijs zonder schriftelijke toestemming van Stichting Hoogwijs in Onderwijs.

Persoonlijke gegevens en gebruik van cookies

Stichting Hoogwijs in Onderwijs is zich er bewust van dat privacy belangrijk is. Stichting Hoogwijs in Onderwijs heeft hiervoor een privacy- en cookieverklaring opgesteld. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacy- en cookieverklaring te accepteren.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid