Wat biedt Hoogwijs

Samenwerkingsverband passend onderwijs voor (hoog-)begaafde kinderen

Passend onderwijs voor (hoog-)begaafden in het basis-, voortgezet en universitair onderwijs. Dat vraagt om een samenwerkingsverband tussen ouders, scholen, gemeenten en leerlingen.

Maar de ketenpartners kunnen elkaar moeilijk vinden: scholen en ouders weten niet goed bij wie ze terecht kunnen voor aanvullende expertise. Processen zijn onduidelijk en vaak ontbreekt de kennis om een gezamenlijke ontwikkeling te faciliteren. Als gevolg daarvan blijft het effect van de inspanningen veelal onduidelijk – zowel op school als verderop in de keten.

samenwerkingsverband passend onderwijs voor (hoog-)begaafde kinderen en jongeren.

Het belang van ervaringsdeskundigen en ouderparticipatie

Daar komt bij dat bovengemiddeld getalenteerde kinderen en hun ouders zich vaak onvoldoende gehoord voelen. Terwijl het juist zo belangrijk is om hen bij het onderwijs te betrekken en te laten meedoen. Als ervaringsdeskundigen weten zij hoe de ontwikkeling bij hun hoogbegaafde of begaafde kind tot nu toe is verlopen. Het samenspel tussen school, ouders en leerling is essentieel om de ontwikkeling bij hoogbegaafde en begaafde leerlingen verder te kunnen stimuleren.

Specialist bedrijfsvoering passend onderwijs

Stichting Hoogwijs in Onderwijs biedt ondersteuning in het organiseren en beheersen van passend onderwijs. Daarmee bedoelen we: scholing waarin onderwijs en zorg samenkomen. Het onderwijs zal hier een transitie in moeten maken. Nu wordt namelijk vaak, onterecht, gedacht dat hoogbegaafden en begaafden geen extra begeleiding nodig hebben. Onderwijsorganisaties zullen moeten leren differentiëren en verbreden in het lesaanbod. En dat binnen een reguliere school. We vertalen landelijk beleid naar de uitvoeringspraktijk – top-down en bottom-up. We zien onszelf dan ook als specialist in de bedrijfsvoering van het onderwijs: we brengen de betrokken partijen samen, luisteren naar de standpunten en zoeken naar draagvlak en gedeelde belangen. We werken aan leren leren, leren denken en leren leven.
Doelstellingen van samenwerking met gemeenten om strategisch beleid in het onderwijs te vertalen naar de uitvoeringspraktijk

Audits en kennisdeling

Daarnaast gebruiken we audits: we lichten onderwijs- en organisatieprocessen door, zodat we samen met de andere stakeholders een gedegen samenwerking tot stand kunnen brengen over de ontwikkeling van passend onderwijs voor hoogbegaafden en begaafden.

We hebben veel expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen in huis. Die kennis delen we graag en combineren we met een creatieve mindset, om zo de haalbaarheid van goede ideeën te toetsen.

Kwaliteits- en procesmanagement

Ten slotte verzorgen we kwaliteits- en procesmanagement, zodat een succesvol samenwerkingsverband voor passend onderwijs ontstaat aan hoogbegaafden en begaafden.

Netwerk hoogbegaafdheid

Sociaal contact is ontzettend belangrijk voor de leeropbrengst, motivatie en persoonsvorming. Maar ook voor het aanleren van sociale competenties: hoe werk je samen, en hoe ga je met de ander om? Dit maakt sociaal contact in onze ogen een basisbehoefte binnen het passend onderwijs voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of begaafd zijn.

Daarom zetten wij ons in voor contact met gelijkgestemden – zowel binnen en buiten school. Een Netwerk Hoogbegaafdheid, zogezegd.

Het resultaat van ons werk: kwalitatief primair, voortgezet en universitair onderwijs

We willen bereiken dat ieder (hoog-)begaafd kind of jongere op een reguliere school een prachtige tijd heeft. Dat er aandacht is voor deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs – primair, voortgezet en universitair.

Daarnaast willen wij dat deze leerlingen ten volste hun talenten leren benutten, zodat de Nederlandse maatschappij kan profiteren van kwalitatief goed opgeleide leerlingen met doorzettingsvermogen, creativiteit en een enorme motivatie.

Ondersteuning nodig? Neem contact op

Ben je leerling of ouder? Of werk je voor een school, gemeente of samenwerkingsverband? En zoek je ondersteuning in het proces van kwalitatief onderwijs aan (hoog-)begaafden? Neem dan gerust contact met ons op.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid