Ouderparticipatie

Ouderparticipatie in het onderwijs en thuis

Ouders van bovengemiddeld getalenteerde kinderen voelen zich vaak onvoldoende gehoord. Terwijl ouderparticipatie in het onderwijs juist in uw geval zo belangrijk is. Want als ervaringsdeskundige weet u als geen ander hoe de ontwikkeling bij uw hoogbegaafde of begaafde kind tot nu toe is verlopen. Het samenspel tussen school, ouders en leerling is daarom essentieel voor de ontwikkeling van hoogintelligente leerlingen. Wij ondersteunen ouders van hoogbegaafde en begaafde kinderen op de basis- en middelbare school en in het vervolgonderwijs.

Zo geven wij ouderparticipatie vorm

Te vaak wordt gedacht dat (hoog-)begaafde leerlingen geen extra begeleiding nodig hebben. Maar (hoog-)begaafdheid is complex. We zien kinderen vastlopen, bijvoorbeeld omdat ze geen aansluiting vinden, of omdat ze de intellectuele uitdaging missen. Dat uit zich bij sommige kinderen in moeilijk gedrag. Andere leerlingen ontwikkelen een depressie of een burn-out. We zien ook dat kinderen onderpresteren of zelfs helemaal niet meer tot ontwikkeling komen.

Stichting Hoogwijs in Onderwijs biedt daarom ondersteuning in de organisatie en beheersing van passend onderwijs aan (hoog-)begaafde leerlingen. Daarmee bedoelen we: scholing voor bovengemiddeld intelligente leerlingen, waarin onderwijs en zorg samenkomen.

Om dat te bereiken, is ouderparticipatie nodig. Dat begint met luisteren naar uw ervaringen.

De leerling, uw kind, staat bij ons centraal. Van daaruit brengen we de betrokken partijen samen, zoals leerkrachten/ docenten, ouders en eventuele andere betrokkenen. We maken de standpunten inzichtelijk en we zoeken naar draagvlak en gedeelde belangen.

Door alle partijen samen te brengen, wordt naar een oplossing gezocht. Op deze wijze brengen we een transformatieproces op gang om het onderwijs passend te maken voor het hoogintelligente kind. In dit proces is het uitgangspunt bij Stichting Hoogwijs in Onderwijs om als gelijkwaardige partners met elkaar op te trekken.

Drie HoogwijsPijlers voor ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

In onze systemische werkwijze onderscheiden we drie pijlers. Deze HoogwijsPijlers geven onze aanpak vorm en zijn onderling met elkaar verbonden.

Het opvoeden van een hoogintelligent kind kan behoorlijk ingewikkeld zijn: je zult moeten meegroeien met de behoeften van je kind. In sommige gevallen kan het ook een uitermate pijnlijk proces zijn, omdat het besef kan ontstaan dat uw kind anders is dan andere kinderen, of omdat u dingen van uzelf herkent in uw kind.

Wij hanteren binnen de HoogwijsPijler Sociaal een processchema om ook deze sociale component een plek te geven.

Binnen de HoogwijsPijler Didactiek richten we ons op de didactische ontwikkeling van een leerling. We brengen in dit proces ouders, leerkrachten/ docenten en eventuele andere betrokkenen bij elkaar en bespreken de huidige didactische situatie. Vervolgens kijken we procesmatig wat uw kind nodig heeft voor zijn of haar didactische ontwikkeling en wat het eindresultaat zou moeten zijn. Uitgangspunt is het uitdagen van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerling. Dit is maatwerk: per leerling zal het procesmatige plan van aanpak voor een goede didactische ontwikkeling verschillen.

Als ouder bent u betrokken bij uw kind. Maar die ouderbetrokkenheid bij een hoogintelligent kind kan veel energie kosten. In onze samenwerking met u, als ouders, stimuleren we dan ook een proactieve bewustwordingshouding. Daarmee bedoelen we dat u zicht krijgt op waar u als ouder tijd en energie in steekt als het gaat om de begeleiding van uw kind. Daarmee lukt het beter om bijvoorbeeld bepaalde zaken los te laten en voorkomt u dat u zichzelf voorbij loopt. Net als bij de didactische ontwikkeling van een leerling is ook het proces van ouderbetrokkenheid maatwerk.

De HoogwijsPijler Sociaal, HoogwijsPijler Didactiek, HoogwijsPijler Ouderbetrokkenheid vormen samen de leidraad tot ouderparticipatie in het onderwijs en thuis. Bovendien dragen ze bij aan bewustwording rondom de begeleiding van uw (hoog-) begaafde kind.

Meer informatie over ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid

Bent u ouder van een hoogintelligente leerling of vermoedt u dat uw kind (hoog-)begaafd is? En zoekt u ondersteuning in het organiseren van passend onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid