Maatschappelijk, sociaal & duurzaam: passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Stichting Hoogwijs in Onderwijs biedt ondersteuning in de organisatie van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en begaafde leerlingen.

Dat doen we om drie redenen.

Onderwijs als maatschappelijke vereiste

Allereerst staat de maatschappelijke kant van onze missie hoog in ons vaandel; het onderwijs is cruciaal voor onze kennismaatschappij. Maar scholing is ook een kernbehoefte. Het biedt de mogelijkheid tot persoonlijke groei en ontwikkeling van talenten. Zelfverwerkelijking, met andere woorden. En dat is volgens de motivatietheorie van Maslow de hoogst haalbare behoefte die er is. Dat gun je toch iedereen? Dus ook begaafde en hoogbegaafde leerlingen.

Gedragen waarden uit de maatschappij sluiten hier mooi bij aan. Waarden die omschreven kunnen worden als gelijke kansen, verantwoordelijkheden, onderwijskwaliteit en solidariteit. Stichting Hoogwijs in Onderwijs draagt deze waarden uit en vertaalt ze naar meetbare prestaties.

Het belang van sociale vaardigheden in het curriculum – Hoogwijs in Onderwijs

Sociale vaardigheden zijn essentieel

Ten tweede onderkennen we het belang van sociale zelfredzaamheid. Van het onderwijs mag worden verwacht dat leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn goede sociale vaardigheden essentieel. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op school mag niet uit het oog verloren worden. Wij bieden dan ook een doelgerichte aanpak op ontwikkeling, proces, intelligentie, creativiteit en motivatie voor hoogbegaafde en begaafde leerlingen.

Duurzame onderwijsontwikkeling

Naast de maatschappelijke en sociale aspecten omarmt Stichting Hoogwijs in Onderwijs duurzaamheid.

Milieu

In onze eigen organisatie kijken wij naar de mogelijkheden om ons steentje bij te aan dragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en de bescherming van het milieu. Dat doen we in het klein, bijvoorbeeld door minder papier te gebruiken en digitaal samen te werken. Maar ook op grotere schaal, door te sturen op onderwijsmaterialen die lang meegaan en duurzaam zijn geproduceerd.

Duurzame ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties: SDG 4

Wij laten ons daarnaast inspireren door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG). SDG 4 promoot levenslang leren en streeft ernaar dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs. Dit doel heeft onze volledige aandacht, waarbij wij ons richten op de ontwikkeling van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en begaafde leerlingen.

SDG 4

Wil je meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN? Kijk dan de onderstaande video van The Global Goals.

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van Stichting Hoogwijs.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid