Gemeenten

Gemeenten en strategisch beleid van het onderwijs

Stichting Hoogwijs in Onderwijs wil samen met gemeenten het strategisch beleid van het onderwijs voor hoogbegaafden en begaafden innoveren en verder inrichten op individuele leerbehoeften. Het beschikbare budget komt rechtstreeks ten goede aan die leerlingen waar wij ons hard voor maken.

Doelstellingen van samenwerking met gemeenten om strategisch beleid in het onderwijs te vertalen naar de uitvoeringspraktijk

Beleidsdoelen, rechtmatigheid en belangenbehartiging

Stichting Hoogwijs in Onderwijs vertaalt voor gemeenten strategisch beleid van het onderwijs naar de uitvoeringspraktijk. Dat doen we top-down, bottom-up en gericht op inclusie, kansengelijkheid, duurzame inzet en uitvalpreventie . Wij beschikken over een gezonde dosis praktijkervaring. Daarmee ondersteunen we onderwijsprofessionals en beleidsmakers in een passende vertaling van strategisch beleid naar de dagelijkse praktijk.

Wij zijn vertrouwd met politieke processen en hebben veel ervaring in het vertalen van strategisch onderwijsbeleid naar uitvoering. Dat maakt dat wij onszelf zien als processpecialist in de bedrijfsvoering van het onderwijs en zorg aan (hoog-)begaafde leerlingen.

De doelstellingen die Stichting Hoogwijs in Onderwijs uitdraagt in het kader van het ontwikkelen, stimuleren en geven van kwalitatief goed onderwijs aan (hoog-) begaafden zijn:

  1. Zichtbaar inclusief en kansrijk onderwijsbeleid;
  2. Minder uitval in de huidige praktijk;
  3. Een goed en gedifferentieerd onderwijsaanbod;
  4. Passende ondersteuning en zorg;
  5. Preventie ter voorkoming van ernstige (gedrags-)problematiek;
  6. Voldoende, en goed gekwalificeerde, leraren en schoolleiders.

Belangenbehartiging strategisch beleid onderwijs

Wij geloven in een sterk doelmatig, doeltreffend en rechtmatig strategisch beleid van het onderwijs.

We zijn een trouwe samenwerkingspartner. We houden gemeenten scherp op de uitvoering van het onderwijsbeleid en behartigen hierin de belangen van (hoog-)begaafde leerlingen en hun ouders. 

Het belang van (hoog-)begaafd onderwijs

Nog te vaak wordt gedacht dat een (hoog-)begaafd kind geen extra begeleiding nodig heeft. Maar de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en begaafde leerlingen zijn anders dan die van andere leerlingen. We zien dan ook regelmatig dat deze kinderen en studenten problemen ontwikkelen. Ze vinden geen aansluiting, worden gepest, gaan onderpresteren of vallen uit. Ook depressies en burn-outs komen te vaak voor. Door tijdig in te grijpen, kunnen deze problemen voorkomen worden. Geef deze leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben en een lesaanbod dat aansluit op wensen en behoeften. Stichting Hoogwijs in Onderwijs adviseert en ondersteunt hier graag in. Gemeenten hebben hierin een innoverende en faciliterende taak.

Samenwerken aan een sterke bestuurscultuur

In de loop der jaren hebben wij veel kennis en expertise opgedaan over (hoog-)begaafde leerlingen. Vanuit die ervaring begeleiden wij beleidsmedewerkers en onderwijsprofessionals om het strategisch beleid te vertalen naar de werkvloer.

Wij combineren onze praktijkervaring met kennis van politieke processen. Daardoor zijn wij een uitgelezen samenwerkingspartner voor gemeenten die hun strategisch onderwijsbeleid verder willen aanscherpen en willen innoveren in de uitvoeringspraktijk.

We werken hard aan een sterke bestuurscultuur, ook in de uitvoeringsorganisaties. Die cultuur geven we vorm door inzicht te geven in onze bedrijfsprocessen. Daarnaast staan we open voor anderen, luisteren we naar elkaar en zetten we het kind op de eerste plek.

Wij streven naar een optimaal functionerende politieke omgeving waarbij ambitie, innovatie in onderwijstransitie voor Stichting Hoogwijs in Onderwijs leidend zijn.

Contact over de organisatie van hoogbegaafd onderwijs

Wilt u weten hoe u als gemeente het onderwijsbeleid beter kan laten aansluiten op de leerwensen en behoeften van (hoog-)begaafden?

Neem dan gerust contact met ons op.

We gebruiken analytische cookies en sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Lees meer in ons privacybeleid