PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Laatst bijgewerkt december 2021

Stichting Hoogwijs in Onderwijs is zich ervan bewust dat privacy belangrijk is. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle diensten van Stichting Hoogwijs in Onderwijs. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacy- en cookieverklaring te accepteren.

Wie zijn wij

Stichting Hoogwijs in Onderwijs, gevestigd aan Schoolplein 2 te Midden-Delfland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is aangegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Ons site-adres is: http://hoogwijs.nl. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81273223

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Stichting Hoogwijs in Onderwijs verwerkt uw persoonsgegevens zodra u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens en gedragingen op website;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of voogd(en). Een jongere onder de 16 jaar heeft dus toestemming nodig van ouders en/of voogd(en) om onze diensten te gebruiken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en/of voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomen we dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoogwijs.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om u te benaderen in verband met een vraag die u via onze website heeft gesteld, om u te benaderen in verband met het afnemen van een dienst of om u te informeren over Stichting Hoogwijs in Onderwijs. Stichting Hoogwijs in Onderwijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mits u hiervoor toestemming gegeven heeft.
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening, samenwerking en/of relatie meer betekenis te kunnen geven, mits je hiervoor toestemming gegeven hebt.
 • Als u gebruik maakt van ons contactformulier en u via het contactformulier contact opneemt met Stichting Hoogwijs in Onderwijs. U laat door middel van het contactformulier zelf uw gegevens achter.
 • Om onze dienstverlening constant te verbeteren kunnen wij u verzoeken om een review achter te laten of om een (korte) enquête in te vullen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Hoogwijs in Onderwijs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Hoogwijs in Onderwijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van uiterlijk twaalf maanden voor de verstrekte persoonsgegevens.

uw e-mailadres, reviews en enquêtes willen wij graag blijven gebruiken. We maken veel gebruik van e-mail om goed te kunnen communiceren en maken daarvoor gebruik van uw e-mailadres om de e-mail juist te kunnen adresseren. Mocht u willen dat uw emailadres en reviews definitief verwijderd worden dan kunt u bij ons een verzoek indienen via info@hoogwijs.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Hoogwijs in Onderwijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening/ overeenkomst/ samenwerking met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Hoogwijs in Onderwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Hoogwijs in Onderwijs gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hoowijs in onderwijs. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand te verkrijgen, ten behoeve van uzelf of een te kiezen organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoogwijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken.

Stichting Hoogwijs in Onderwijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hoogwijs in Onderwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hoogwijs.nl

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Heeft u nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring of opmerkingen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.